ESTI CONECTAT !

0753376987

Iasi, ROMANIA

filmariiasi.ro 2017 (c) Privacy policy

filmare, nunta, iasi, filmare nunta, filmare nunta iasi, filmare full hd la nunti in iasi, video nunta, video, nuntidslr, filmare nunta cu dslr, filmare ultra hd 4K

DSLR muvie

Oficiul Starii Civile Iasi  -informatii generale

Informaţii generale despre căsătoria civilă

 

 

- Căsătoria se  încheie la sediul Serviciului de Stare Civilă Iaşi dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul stabil sau reşedinţa în municipiul Iaşi. Nu se oficiază căsătorii în afara sediului (la biserică, în parc sau alte locaţii).

 

 

 

   *  Conform  O.U.G. nr. 80/2011 , prin excepţie, căsătoria se poate încheia la sediul Stării Civile Iaşi chiar   dacă viitorii soţi nu au domiciliul sau reşedinţa în raza municipiului Iaşi, cu aprobarea primarului mun. Iaşi.

 

 

 

- Înainte de depunerea dosarului de căsătorie vă rugăm să verificaţi concordanţa între datele  înscrise în certificatul de naştere şi actul de identitate (nume, prenume, CNP, etc). Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru clarificare.

 

 

 

- Actele pentru încheierea căsătoriei se depun cu 10 zile calendaristice înainte, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

 

Exemplu de calcul: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de SÂMBĂTĂ, 25 august 2012 puteţi depune dosarul în data  de JOI, 16 august 2012

 

 

 

- Ora la care va fi oficiată căsătoria civilă se stabileşte în momentul depunerii dosarului.

 

 

 

-  Căsătoria se poate încheia înaintea implinirii termenului de 10 zile pentru motive temeinice, cu încuviinţarea primarului municipiului Iaşi.

 

 

 

-  Căsătoria  se poate oficia şi după expirarea termenului de 10 zile, numai cu aprobarea primarului, pentru situaţii temeinic justificate, însă numai până la expirarea termenului de 30 de zile de la data afişării declaraţiei de căsătorie şi cu reînoirea certificatelor medicale referitoare la starea sănătăţii viitorilor soţi.

 

 

 

- Certificatul medical prenupţial (privind starea sănătăţii) este valabil 14 zile de la data emiterii până la data căsătoriei şi trebuie să conţină parafa şi semnătura medicului şi menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.

 

 

 

- Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.

 

 

 

* Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la primăria unităţii administrativ-teritoriale de pe teritoriul României unde se află temporar, care o transmite în termen de 48 de ore primăriei unde urmează  a se încheia căsătoria.

 

 

 

- În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:

 

 

 

1. Regimul comunităţii legale

 

2. Regimul separaţiei de bunuri

 

3. Regimul comunităţii convenţionale

 

   

 

    În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decît cel al comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public.

 

 

 

Pentru detalii referitoare la regimurile matrimoniale, vezi art. 339-370 din Codul Civil

 

 

 

- Numele de familie al soţilor după căsătorie poate fi:

 

 

 

a) numele pe care l-au avut înainte de căsătorie (Ex: soţul Ionescu – soţia Popescu );

 

 

 

b) numele unuia sau celuilalt soţ (Ex: ambii soţi Ionescu sau ambii soţi Popescu);

 

 

 

c) numele lor reunite (Ex: ambii soţi fie Ionescu  Popescu sau Popescu  Ionescu);

 

 

 

d) unul dintre soţi îşi păstrează numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt soţ poate să poarte numele lor reunite (Ex: soţul Ionescu  şi soţia Ionescu Popescu)

 

 

 

- La data oficierii, viitorii soţi şi martorii desemnaţi au obligaţia de a prezenta actul de identitate original şi valabil, NU copie xerox, permis auto, paşaport, etc.

 

 

 

- Actul de căsătorie se semnează în clar de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.

 

 

 

- Soţii aflaţi la prima căsătorie, nu mai beneficiază de sprijinul financiar acordat la constituirea familiei, în cuantum de 200 de euro.(conform prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vedere restabilirii echilibrului bugetar).

 

 

 

- La oficierea căsătoriei actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele va fi invalidat  urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile. Celor care doresc să călătorească în străinătate imediat după oficierea căsătoriei şi au actul de identitate invalidat le recomandăm să solicite informaţii suplimentare de la instituţiile abilitate.

 

 

 

- Taxă de căsătorie în zilele nelucrătoare:  74 lei pentru ziua de sâmbătă / 194 lei pentru ziua de duminică se achită la casieria din incinta sediului Serviciului de stare civilă, str. V. Alecsandri, nr. 8.

 

 

 

- Nu se percepe  taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele lucrătoare.

 

 

 

- Nu se percepe taxă / nu asigurăm servicii foto-video.

 

 
X

foloseste parola pt. a intra!

Wrong password.